Επιβεβαίωση στοιχείων μαθητών Γ΄τάξης

Παρακαλούνται οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών της Γ΄Γυμνασίου να συμπληρώσουν και να  στείλουν αυστηρά μέχρι την Παρασκευή 29-3-2024 συμπληρωμένη την επισυναπτόμενη Υπεύθυνη Δήλωση καθώς και υποχρεωτικά κάποιο πιστοποιητικό της διεύθυνσης κατοικίας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ,ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΦΟΡΙΑΣ ή ΠΑΡΟΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ προκειμένου να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία των μαθητών/μαθητριών στο σύστημα myschool για να γίνει η εγγραφή αργότερα των μαθητών/μαθητριών σε συγκεκριμένο τύπο Λυκείου (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ).