ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

  • Εσωτερική επιμόρφωση  με θέμα τη μεθοδολογία STEM-εκπαιδευτική ρομποτική
           Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2021-2022    (στο πλαίσιο του άξονα 8 συμμετοχή εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις ) υλοποιήθηκε εσωτερική επιμόρφωση  με θέμα τη μεθοδολογία STEM-εκπαιδευτική ρομποτική.  Στην αρχή έγινε  εισαγωγή στις έννοιες της ρομποτικής  περάσαμε στο   στοιχειώδη  προγραμματισμό  με τη χρήση  των Lego Mindstromς EV3 (Παραγωγή Γεωμετρικών  σχημάτων σε  ασπροπίνακα ) και στη Διαβάστε Περισσότερα…