Εσωτερική επιμόρφωση  με θέμα τη μεθοδολογία STEM-εκπαιδευτική ρομποτική

       Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2021-2022    (στο πλαίσιο του άξονα 8 συμμετοχή εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις ) υλοποιήθηκε εσωτερική επιμόρφωση  με θέμα τη Continue Reading…