Κανονισμός Πολυήμερων Εκδρομών -Υπεύθυνη Δήλωση Γονέων

Οι γονείς αφού ενημερώθηκαν για τον κανονισμό πολυήμερων εκδρομών του σχολείου, εγκρίνουν τη συμμετοχή του παιδιού τους στον Βόλο-Τρίκαλα-Μετέωρα, υπογράφοντας την παρακάτω υπεύθυνη δήλωση: