ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΗΜΕΡΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ / ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΗΔΕΜΟΝΑ CERN

7ο Γυμνάσιο  Ηλιούπολης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΗΜΕΡΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

Αγαπητοί μαθητές και γονείς,

Όταν πραγματοποιείται μια πολυήμερη εκδρομή οι μαθητές/μαθήτριες να θυμούνται ότι ταξιδεύουν ως ομάδα που εκπροσωπεί το σχολείο μας. Επομένως, δεν επιτρέπεται σε κανέναν, με πράξεις ή παραλείψεις του να βάλει σε κίνδυνο τη ζωή ή την υγεία τη δική του ή των συμμαθητών /συμμαθητριών του, να προκαλέσει προβλήματα στους συνοδούς εκπαιδευτικούς και να προσβάλλει τη φήμη του σχολείου.

Μέσα σε αυτό το πνεύμα, θα θέλαμε να επισημάνουμε την προσοχή σας στα παρακάτω πολύ σοβαρά θέματα:

Η εκπαιδευτική εκδρομή έχει κυρίως εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό χαρακτήρα. Κατά συνέπεια η συμμετοχή στις κοινές δραστηριότητες (επισκέψεις, ξεναγήσεις, κ.ά.) είναι υποχρεωτική.

Οι μαθητές/μαθήτριες οφείλουν να συμπεριφέρονται σε όλες τις εκδηλώσεις και συναναστροφές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις φέροντας την «μαθητική ιδιότητα».

Για κάθε πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οφείλουν να απευθύνονται στους συνοδούς εκπαιδευτικούς.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες φροντίζουν να είναι συνεπείς, ώστε να εφαρμόζεται το πρόγραμμα.

Κάθε μαθητής/μαθήτρια είναι υπεύθυνος για την έγκαιρη μετακίνηση της ομάδας.

Σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής δεν επιτρέπεται η μετακίνηση μαθητή/μαθήτριας με άλλο μέσο, εκτός αυτών που χρησιμοποιεί το σχολείο.

Δεν επιτρέπεται  η χρήση ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων, αυτοκινήτων από τους μαθητές και τις μαθήτριες, ακόμη και αν έχουν άδεια οδήγησης.

Δεν επιτρέπεται  το μπάνιο σε πισίνα, θάλασσα ή σε λίμνη/ποτάμι.

Οι γονείς θα δηλώσουν εγγράφως πριν την αναχώρηση, αν κάποιος μαθητής/κάποια μαθήτρια θα δεχθεί επίσκεψη από συγγενικό ή φιλικό πρόσωπο στον χώρο του ξενοδοχείου. Σε κάθε περίπτωση θα προηγείται σχετική συνεννόηση με τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς.  

Δεν επιτρέπεται η παραμονή ή διανυκτέρευση στα δωμάτια των μαθητών/μαθητριών, ατόμων ξένων προς το σχολείο.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες δεν επιτρέπεται να συγκεντρώνονται στα δωμάτια των συμμαθητών τους, κατά τις ώρες κοινής ησυχίας. Από τη στιγμή που οι μαθητές/μαθήτριες αποσύρονται στα δωμάτιά τους κάθε μετακίνησή τους απαγορεύεται.

Οι μαθητές/μαθήτριες επιβάλλεται να κοιμούνται στα δωμάτια που τους έχουν δοθεί.

Οι μαθητές/μαθήτριες είναι υποχρεωμένοι να τηρούν στο ακέραιο τον κανονισμό του ξενοδοχείο.

Ο κάθε μαθητής και η κάθε μαθήτρια είναι υπεύθυνος/-η για τα αντικείμενα που βρίσκονται στο δωμάτιο του ξενοδοχείου.

Οποιαδήποτε φθορά ξένης ιδιοκτησίας (σε ξενοδοχείο, πούλμαν ή άλλο μεταφορικό μέσο ή χώρο) προκαλείται από τους μαθητές και τις μαθήτριες και οπουδήποτε σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής, επιβαρύνει τους ίδιους και οι γονείς θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αποκατάσταση των προκληθέντων ζημιών. Σε περίπτωση που δεν αποδειχθεί η ευθύνη του ενός, τα έξοδα βαρύνουν όλη την ομάδα.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες είναι υπεύθυνοι για τα κοσμήματα, τα κινητά τηλέφωνα, τα χρήματά τους και γενικότερα όλα τα προσωπικά τους αντικείμενα. Οι ίδιοι πρέπει να παίρνουν μέτρα προστασίας, ενώ το σχολείο δεν φέρει  καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες.

Σε όλη την διάρκεια της εκπαιδευτικής επίσκεψης τηρείται η κείμενη νομοθεσία περί απαγόρευσης του καπνίσματος.

Δεν επιτρέπεται η χρήση οινοπνευματωδών ποτών.

Σε περίπτωση που μαθητής/μαθήτρια δεν ακολουθεί τον κανονισμό των πολυήμερων εκδρομών, ο αρχηγός της εκδρομής θα ενημερώσει τηλεφωνικώς τον κηδεμόνα του μαθητή ή της μαθήτριας, ο οποίος μπορεί να υποχρεωθεί να αναλάβει όλα τα έξοδα και τις διαδικασίες επιστροφής του παιδιού στην Αθήνα.

Εάν τα παιδιά πάσχουν από κάποια μακροχρόνια ασθένεια, η οποία χρειάζεται φαρμακευτική αγωγή οφείλουν να ενημερώσουν μέσω της Υπεύθυνης Δήλωσης που θα προσκομίσουν τους συνοδούς εκπαιδευτικούς για το πρόβλημα, τη φαρμακευτική αγωγή που χρειάζεται να ακολουθηθεί και, βεβαίως, να τα έχουν εφοδιάσει με τα απαραίτητα φάρμακα και οδηγίες από θεράποντα ιατρό.

Σε περίπτωση μη έγκαιρης ενημέρωσης των συνοδών εκπαιδευτικών, η ευθύνη για τυχόν περιπλοκές της ασθένειας βαρύνει αποκλειστικά τους γονείς/κηδεμόνες.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες να κατανοήσουν ότι η εκδρομή έχει παιδαγωγικούς κυρίως σκοπούς, και για το λόγο αυτό κάθε απόκλιση από αυτούς δεν θα γίνει αποδεκτή από τους συνοδούς εκπαιδευτικούς.