Περιβαλλοντικά προγράμματα: «Ερευνώντας τις πλημμύρες της Ηλιούπολης»

Στα περιβαλλοντικά προγράμματα «Ερευνώντας τις πλημμύρες» και «Οι πλημμύρες της Ηλιούπολης» συμμετείχαν 21 μαθητές/τριες του 7ου Γυμνασίου Ηλιούπολης από τον Νοέμβριο 2021 έως τον Μάιο του 2022. Τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων τους και της έρευνάς τους αξιοποιήθηκαν για τη συμμετοχή τους στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Climate Detectives” του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (European Space Agency/ ESA). Η ομάδα μας έφερε το όνομα “Flash Floods Children” και το project τον τίτλο: “Investigating the floods of Ilioupoli”, δεδομένου ότι οφείλαμε να μελετήσουμε το κλιματικό πρόβλημα της περιοχής μας! Ταυτόχρονα, το project συμμετείχε στον Διαγωνισμό Living Planet Symposium 2022 και διακρίθηκε στα 4 καλύτερα της Ευρώπης. Η βράβευση των μαθητών μας έγινε στη Βόννη της Γερμανίας στις 24 Μαΐου 2022.

Σκοπός  των προγραμμάτων ήταν η ενδελεχής ενασχόληση των μαθητών με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον πλανήτη και η μελέτη του φαινομένου των πλημμυρών γενικά και ειδικότερα της Ηλιούπολης (αίτια δημιουργίας, είδη, συνέπειες, τρόποι αντιμετώπισης, εξέλιξη του φαινομένου και πλημμυρικός κίνδυνος).

Οι μαθητές εκπόνησαν φύλλα εργασίας με εργαστηριακά πειράματα, κατασκεύασαν βροχόμετρα, έκαναν στατιστική επεξεργασία μετεωρολογικών δεδομένων από την Ε.Μ.Υ., μελέτησαν δεδομένα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηλιούπολης, επεξεργάστηκαν μετρήσεις από πειράματα πεδίου, κατασκεύασαν αφίσες και συμμετείχαν σε δράσεις (αναδάσωση Υμηττού, Project Αρσινόη, συζήτηση με επιστήμονες του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών κ.ά.)

Ο σύνδεσμος για το project μας στην E.S.A. : https://climatedetectives.esa.int/projects-gallery-2022/details/58480/

Ο σύνδεσμος για τη βράβευσή μας στο LPS 2022: ESA – Climate Detectives School Award | LPS 2022

Η υπεύθυνη καθηγήτρια

Ευαγγελοπούλου Αναστασία