Ο ρόλος της ψυχολόγου στο σχολείο / υπεύθυνης δήλωσης για την τέλεση του ραντεβού

Σχολικός ψυχολόγος στο σχολείο μας! | Δημ. Σχ. Μακρυγιάλου Πιερίας -  Primary School of Makrygialos

Η σχολική ψυχολόγος έχει ρόλο υποστηρικτικό και απευθύνεται τόσο σε μαθητές όσο και σε γονείς. Η υποστήριξη μαθητών σχετίζεται με οποιοδήποτε αίτημα θέσουν οι ίδιοι, είτε αυτό αφορά προσωπικά θέματα, ζητήματα που αφορούν το σχολείο ή και σχέσεις με τρίτους. Μετά την αρχική διατύπωση του αιτήματος της συνάντησης, η ψυχολόγος θα χρειαστεί γραπτή συναίνεση του γονέα σε μορφή υπεύθυνης δήλωσης για την τέλεση του ραντεβού. Εφόσον υπάρχει γραπτή συναίνεση μπορεί να κανονιστεί το ραντεβού, το οποίο θα λάβει χώρα σε δεύτερο χρόνο. Σε περιπτώσεις προβλημάτων που χρήζουν ειδικότερης παρέμβασης και υποστήριξης, η ψυχολόγος οφείλει να παραπέμπει τους μαθητές σε δημόσιες δομές.

Η ψυχολόγος επίσης, εξυπηρετεί γονείς και κηδεμόνες, οι οποίοι μπορούν να συζητήσουν για ζητήματα σχέσεων ή επικοινωνίας στην οικογένεια και γενικότερα θέματα που πιθανώς τους απασχολούν και τους προβληματίζουν. Οι γονείς μπορούν να συζητήσουν με την ψυχολόγο στο χώρο του σχολείου, κλείνοντας ένα ραντεβού.

Επιπλέον, είναι δυνατή και η παρουσία της ψυχολόγου μέσα στην τάξη, για την συζήτηση θεμάτων προσωπικής ανάπτυξης, επικοινωνίας και διαπροσωπικών σχέσεων, αλλά και για την διεξαγωγή βιωματικών δραστηριοτήτων. Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι κάθε ψυχολόγος δεσμεύεται από το απόρρητο, επομένως υπάρχει εχεμύθεια και ό,τι θίγεται στα ατομικά ραντεβού δεν κοινοποιείται σε τρίτους. Το απόρρητο καλύπτει τις συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο αλλά και τις τηλεφωνικές συνομιλίες. Ωστόσο, σε πολύ ειδικές περιπτώσεις το απόρρητο καταργείται. Η άρση απορρήτου επέρχεται όταν κινδυνεύει η σωματική ακεραιότητα ή η ζωή του συμβουλευόμενου ή τρίτων. Σε αυτή την περίπτωση η ψυχολόγος υποχρεούται να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές, φορείς και άτομα, όπως είναι και οι γονείς.