ΥΠΟΔΟΜΗ

Αίθουσες Πληροφορικής, Τεχνολογίας  και Φυσικής-Χημείας