Δευτέρα 18 Απριλίου 2016:   Ημέρα αθλοπαιδιών και αγωνισμάτων Μπάσκετ και Βόλεϋ μεταξύ των μαθητών των σχολικών τάξεων

Project 1   ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ   

Project 2   ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ

Project 3    ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ