ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στρογγυλεμένο ορθογώνιο: ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 7ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ