ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Κατασκευή τροφοδοσίας σκληρού δίσκου από την εθελοντική μαθητική ομάδα ΟΔΥΕΠ με σκοπό την βελτίωση της εκπαίδευσης για το υλικό των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Ενδοσχολικός 
Εκφοβισμός