ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

http://7gym-ilioup.att.sch.gr/VR1.files/image005.jpg

Αποστολή Η/Υ για ανακύκλωση. Συμμετοχή του Δήμου Ηλιούπολης

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κυνηγώντας τους καρχαρίες»

Η ομάδα ΟΔΥΕΠ επισκευάζει και συνθέτει  υπολογιστές με εξαρτήματα.

Συνεργατική μάθηση

Τα ντουλαπάκια στους διαδρόμους έξω από τις αίθουσες μαθημάτων

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΙΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

· ΟΔΥΕΠ (ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) Ο Δ Υ Ε Π. 2005-2014

Ομάδα Διατήρησης Υπολογιστών Εξοπλισμού Πληροφορικής

Καινοτόμος Δράση Πληροφορικής

υπό την καθοδήγηση του Καθηγητή Πληροφορικής

Δρ Ιωάννη Καρρά.

Σκοπός

· Η Απόκτηση γνώσεων μέσα από την πρακτική εμπειρία

· Η Ευαισθητοποίηση στην ανακύκλωση υλικού για την προστασία του περιβάλλοντος

· Η Προστασία της υγείας και κανόνες για την αποφυγή ατυχημάτων

· Η Αναγνώριση και Επαναχρησιμοποίηση χρήσιμου υλικού

· Οι Επεμβάσεις για την Συντήρηση για την διατήρηση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού


· Εργασία σε τρισδιάστατο περιβάλλον με γυαλιά απεικόνισης τριών διαστάσεων εξοπλισμένα με ήχο και ενσωματωμένα ηλεκτρονικά γυροσκόπια για τον εντοπισμό θέσης του χρήστη. 3D-iglasses


· Εργαστήριο  αξιολόγησης  βλάβης προβληματικών υπολογιστών  και  επισκευής  αυτών μέσα στον ίδιο χώρο της αίθουσας Πληροφορικής.


· Εφαρμογή της χρωματικής θεωρίας στην θετική απόδοση των μαθητών με διαφορετικό χρώμα σε όλους τους τοίχους και τις κουρτίνες της αίθουσας Πληροφορικής το έτος 2009.

 

 

 

 

· Το σχολείο είναι οργανωμένο κατά αίθουσα με αντικείμενο μάθημα και χαρακτηρίζονται με τις ονομασίες αίθουσας Μαθηματικών, Αγγλικών, Πληροφορικής, Τεχνολογίας, Φυσικής κλπ . Οι μαθητές δεν έχουν δική τους τάξη αλλά προμηθεύονται τα βιβλία τους σε κάθε εναλλαγή ώρας για το επόμενο μάθημα. Αυτό δυσκολεύει τους μαθητές γιατί περιορίζεται ο χρόνος τους επειδή τα βιβλία και οι τσάντες τους βρίσκονται σε ειδικά ντουλαπάκια έξω από τις αίθουσες. Το πλεονέκτημα είναι, ότι η κάθε αίθουσα είναι πλήρως εξοπλισμένη με το απαραίτητο  εκπαιδευτικό υλικό,  το οποίο υλικό, δεν είναι ανάγκη να μεταφέρεται από αίθουσα σε αίθουσα όπως γινόταν παλαιότερα. Για παράδειγμα, οι Γεωγραφικοί χάρτες,  τα προβολικά συστήματα, τα υλικά και οι πειραματικές διατάξεις Φυσικής, Χημείας κα.