7ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης     Πληροφορική

Δραστηριότητες – Εργασίες μαθητών:

MULTIMEDIA LESSONS - Μαθήματα με την χρήση Πολυμέσων.

Picture Process - Επεξεργασία Εικόνας.

Animation 3D - Κινούμενα Σχέδια 3D

Δεκ 2002

 

VIDEO Sampling and Video Process - Δειγματοληψία και Επεξεργασία εικόνας.

AUDIO Sampling and Audio Process - Δειγματοληψία και Επεξεργασία σήματος.

PRESENTATIONS - Παρουσιάσεις.

Data Base Management Systems - Βάσεις δεδομένων Spreadsheets - Λογιστικά φύλλα                                                     Web Page Creation - Δημιουργία Ιστοσελίδων

Presentations - Παρουσιάσεις                                                           3D Srereoscopic Pictures 3D- Στερεοσκοπικές Εικόνες

Software – Προγραμματισμός                                               3D Stereo Applications - 3D Στερεοσκοπικές Εφαρμογές

Fun – Διασκέδαση - Virtual Drums -Εικονικά τύμπανα                    VRLM Virtual Reality - Εικονική Πραγματικότητα

Do you know that...  Γνωρίζετε ότι ….

Hot List Διευθύνσεις

Copyright information goes here.
Δημιουργήθηκε:
28 Οκτ 1998
Τελευταία τροποποίηση  29-Μαρτ-2012
Καθηγητής Πληροφορικής: Ιωάννης Καρράς .
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ